ความรู้เกี่ยวกับแว่นตา - บานพับ

- Dec 01, 2020-

บานพับแว่นตาเป็นข้อต่อที่เชื่อมต่อหัวของกองและเท้าของกระจกซึ่งมีบทบาทในการเปิดและปิดกรอบกระจก

มีบานพับหลายชนิดบานพับที่น่าเบื่อทั่วไปบานพับร่วมและอื่น ๆ ในกระบวนการของการผลิตกรอบโลหะบานพับร่วมมักใช้ แม้ว่าขั้นตอนการประมวลผลบานพับร่วมจะมากขึ้นเล็กน้อย แต่ในทางปฏิบัติผลการวางตําแหน่งที่ดี

-บานพับร่วม